UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodovodni ogranci Lipošćaki - Bartolovići - Meštrovići", nositelj zahvata FLUM-ING. d.o.o., Rijeka

Rješenje


Obavijesti

Obrasci