UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Rekonstrukcija dijela ulice Krlenac i priključak na kružno raskrižje ulica Bolnička, Sv.Jakov iV.nazora uOgulinu", nositelj zahvata Grad Ogulin

Rješenje


Obavijesti

Obrasci