UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne građevine u prostor za smještaj ugostiteljsko-turističke djelatnosti, investitor Jurica Bogović, D.Taborište 144D, Slunj

Javni poziv


Obavijesti

Obrasci