UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "TS 10(20),0,4 kV pročistač Slunj sa SN priključkom ", nositelj zahvata E.G.S. Elektrograditeljstvo d.o.o., Zagreb

Rješenje


Obavijesti

Obrasci