UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodovod Široka Rijeka - proširenje vodovodne mreže, L=cca8700m", nositelj zahvata Vovodod i odvodnja Vojnić d.o.o.

Rješenje


Obavijesti

Obrasci