UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnogprometa - Most Hrnetić", nositelj zahvata Grad Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci