UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Uvid u spis predmeta - "Izdavanje rješenja o utvđivanju građevne čestice 522,523,524 i 525 k.o. Sračak", podnositelj Aleksandar Kreutz, Zvonigradska ulica 35, Zagreb

Javni poziv


Obavijesti

Obrasci