UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Pruga M202 Zagreb GK - Rijeka, sanacija nasipa u km 523+120/460 između kolodvora G.DUbrava i Kukača" , nositelja zahvata Elektroprojekt d.d., iz Zgreba

Rješenje


Obavijesti

Obrasci