UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Promjena načina korištenja poljoprivrednog zemljišta livade u oranicu", nositelja zahvata Roberta Brezovića iz Karlovca

Rješenje


Obavijesti

Obrasci