UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata - "Rekonstrukcija poslovne zgrade (restorana i soba), nositelja zahvata Ugostiteljski obrt "Gradina"

Rješenje


Obavijesti

Obrasci