UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Rekonstrukcija propusta na potoku Ratković na dijelu ŽC 3219 (Zagorje -Desmerice)", nositelj zahvata Grad Ogulin

Rješenje


Obavijesti

Obrasci