UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje lokacijske dozvole za zahvat - vodoopskrbni sustav na više kč.br. u k.o. M. Švarča i k.o.Turanj

Poziv


Obavijesti

Obrasci