UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Popravak odbojkaškog igrališta i atletske staze uz rijeku Koranu sa zamjenom postoječih rasvjetnih tijela za led rasvjetu i postavljanja solarnog semafora za odbojku", nositelj zahvata Grad K

Rješenje


Obavijesti

Obrasci