UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izgradnja prometne i ulične mreže s pratećom komunalnom infrastrukturom Turističko - sportskog centra u naselju Donji Velemerić", nositelj zahvata Općina Barilović

Rješenje


Obavijesti

Obrasci