UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izgradnja transformatorske stanice J STS 10 (20)0,4 kV Crno Vrelo vikend naselje sa SN priključkom", nositelj zahvata HEP ODS Elektra Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci