UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Provedba načina korištenja poljoprivrednog zemljišta livade u oranicu", nositelj zahvata Hrvoje Račić iz Karlovca

Rješenje


Obavijesti

Obrasci