UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodoopskrba naselja Gornja Glina i Glinsko Vrelo", nositelj zahvata Komunalac d.o.o. Slunj

Rješenje


Obavijesti

Obrasci