UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Sanacija postojećeg mosta na kanalu Kupa-Kupa u k.o. Šišljavić", nositelj zahvata Grad Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci