UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Lokacijska dozvola - sustav odvodnje na više kč.br., nositelj zahvata Grad Ozalj

Javni poziv

Lokacijska dozvola - gradnja kabelskog dalekovoda Drežnik Grad - Sadilovac, nositelj zahvata Općina Rakovica

Javni poziv

Lokacijska dozvola - gradsko kupalište na rijeci Korani u Slunju, nositelj zahvata Grad Slunj

Javni poziv

Izdavanje građevinske dozvole, nositelj zahvata Bjelin d.o.o., Žegar VI 39, Ogulin

Poziv

Građevinska dozvola - građenje lokalne nerazvrstane ceste u naselju Sadilovac, Općina Rakovica, investitor Općina Rakovica

Poziv na uvid u spis predmeta

Lokacijska dozvola - gradnja Bukovničke ulice u Ogulinu, nositelj zahvata Grad Ogulin

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Rekonstrukcija dijela ceste ŽC 3219 Kučinići - Sabljak Selo i dijela NC - odvojak prema brani u Ogulinu", nositelj zahvata Grad Ogulin

Rješenje

Uvid u spis predmeta - France Radenčić, Žakanjska Sela 12, Žakanje

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci