UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Rješenje - postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - SPUST NA RIJECI MREŽNICI

 

RJEŠENJE

Građevinska dozvola - građevina gospodarske namjene, investitor POLOJ, d.o.o., Gornji Poloj

a href="/images/dokumenti/prostorno/Građevinska_dozvola.pdf""""Građevinska dozvola

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Kabliranje dijela DV 35kV Polupje -Ozalj", nositelj zahvata HEp -ODS d.o.o., Elektra Karlovac, Pogon Ozalj

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "izvođenja radova hitne sanacije korita rijeke Kupe u zoni željezničkog mosta "Kupa -Karlovac", nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "izvođenja radova hitne sanacije korita rijeke Kupe u zoni željezničkog mosta "Kupa -Karlovac", nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Spust na rijeci Korani", nositelja zahvata WWF Adria Zagreb

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Spust na rijeci Mrežnici", nositelja zahvata WWF Adria Zagreb

Rješenje

Obavijesti

Obrasci