UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Signalno - sigurnosni uređaji ŽCP - a Cuzalj u km 19 +186"

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "TS Bolnica tip DTS i priključnog 10 (20) kV podzemnog kabela" u k.o. Ogulin, nositelj zahvata HEP Elektra Karlovac

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "TS Mljekara tip DTS i priključnog 10(20) kV kabela", nositelj zahvata HEP Elektra Karlovac

Rješenje

Lokacijska dozvola - prijenos el. energije TS 10 (20) /0,4 kV sa SN nadzemnim vodom u k.o.G.Skrad, nositelja zahvata HEP Elektra Karlovac

Javni poziv

Građevinska dozvola - dogradnja i prenamjena objekta u k.o. Belajske Poljice, investitora Tomislava Mihalića, B.Poljice 121

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola - građevina gospodarske namjene u Otoku Oštarijskom, investitora Montera d.o.o., Rijeka

Građevinska dozvola

Materijal za javnu raspravu II. izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije

 

MATERIJALI ZA JAVNU RASPRAVU

II IIDD PP KŽ:

Rješenje - postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - SPUST NA RIJECI KORANI

 

RJEŠENJE

Obavijesti

Obrasci