UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Popravak odbojkaškog igrališta i atletske staze uz rijeku Koranu sa zamjenom postoječih rasvjetnih tijela za led rasvjetu i postavljanja solarnog semafora za odbojku", nositelj zahvata Grad K

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izgradnja prometne i ulične mreže s pratećom komunalnom infrastrukturom Turističko - sportskog centra u naselju Donji Velemerić", nositelj zahvata Općina Barilović

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izgradnja transformatorske stanice J STS 10 (20)0,4 kV Crno Vrelo vikend naselje sa SN priključkom", nositelj zahvata HEP ODS Elektra Karlovac

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole - vodnogospodarskog sustava cjevovod Kolarić - Vratnik

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izvođenje radova zatvaranja sporednog donjeg ulaza u šiplju Vrlovku", nositelj zahvata JU Natura viva iz Karlovca

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Izgradnja toplovodne kotlovnice i mreže distribucije toplinske energije uz zgradu OŠ Josipdol", nositelj zahvata Općina Josipdol

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Provedba načina korištenja poljoprivrednog zemljišta livade u oranicu", nositelj zahvata Hrvoje Račić iz Karlovca

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Sanacija desne obale rijeke G.Dobre u Puškarićima", nositelj zahvata Hrvatske vode Zagreb

Rješenje

Obavijesti

Obrasci