UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni uvid u spis predmeta- rekonsrukcija dijelova lokalne ceste kod naselja Veljun, investitor Hrvatske ceste, Zagreb

Građevinska dozvola

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Obnova kolnika i sustava odvodnje državne ceste DC1 - kružni tok Logorište", nositelj zahvata Hrvatske ceste

Rješenje

Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole za PPK d.d. Karlovac

Informacija

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građevinska dozvola za rekonstrukciju Ulice Ivana Trnskog, Slunj

Poziv

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata - "Rekonstrukcija poslovne zgrade (restorana i soba), nositelja zahvata Ugostiteljski obrt "Gradina"

Rješenje

Izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za poslovnu građevinu - linija drvenih peleta u k.o. Slunj, G.Taborište, investitora Građeviski obrt "Špelić", Lumbardenik 95, Slunj

Poziv

Informacija o zahtjevu operatera za izdavanjem rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje HS Produkt d.o.o. iz Karlovca

Informacija

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Rekonstrukcija propusta na potoku Ratković na dijelu ŽC 3219 (Zagorje -Desmerice)", nositelj zahvata Grad Ogulin

Rješenje

Obavijesti

Obrasci