UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodovod Ključar - proširenje vodovodne mreže", nositelj zahvata Vodovod i odvodnja Vojnić

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole - odvodnja Mrežničke ulice, nositelj zahvata Komunalac d.o.o., Slunj

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Sanitarna odvodnja otpadnih voda dijela sustava javne odvodnje s područja Grada Ozlja", nositelj zahvata Komunalno Ozalj

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodovod Široka Rijeka - proširenje vodovodne mreže, L=cca8700m", nositelj zahvata Vovodod i odvodnja Vojnić d.o.o.

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnogprometa - Most Hrnetić", nositelj zahvata Grad Karlovac

Rješenje

Uvid u spis predmeta - "Izdavanje rješenja o utvđivanju građevne čestice 522,523,524 i 525 k.o. Sračak", podnositelj Aleksandar Kreutz, Zvonigradska ulica 35, Zagreb

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Pruga M202 Zagreb GK - Rijeka, sanacija nasipa u km 523+120/460 između kolodvora G.DUbrava i Kukača" , nositelja zahvata Elektroprojekt d.d., iz Zgreba

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Promjena načina korištenja poljoprivrednog zemljišta livade u oranicu", nositelja zahvata Roberta Brezovića iz Karlovca

Rješenje

Obavijesti

Obrasci