UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - zahvata izgradnje el. komunikacije u k.o. Draganić, nositelja zahvata TELE2 d.o.o., Zagreb

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole - energetski sustav prijenosa el. energije u k.o. Bosiljevo, k.o.Pribanjci i k.o. Žubrinci, nositelja zahvata Hrvatske elektroprivrede, Zagreb

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine ugradnje elektroničkog grijanja skretnica u kolodvoru u D. Resi, nositelj zahvata HŽ Infrastruktura, Zagreb

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci