UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - dio zahvata izvođenja arheoloških istraživanja unutar špilje Vrlovka, nositelj zahvata Općina Kamanje

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodovodni ogranci Lipošćaki - Bartolovići - Meštrovići", nositelj zahvata FLUM-ING. d.o.o., Rijeka

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - - rekonstrukcija raskrižja "Brezje" u Lasinji, nositelj zahvata Općina Lasinja

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Rekonstrukcija dijela ulice Krlenac i priključak na kružno raskrižje ulica Bolnička, Sv.Jakov iV.nazora uOgulinu", nositelj zahvata Grad Ogulin

Rješenje

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš - "Sanacija lijeve obale rijeke Dobre u Tomašnici", nositelj zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Rješenje

Lokacijska dozvola - nasip uz desnu obalu Mrežnice, te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M.Švarča i Turanj

Lokacijska dozvola

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne građevine u prostor za smještaj ugostiteljsko-turističke djelatnosti, investitor Jurica Bogović, D.Taborište 144D, Slunj

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "TS 10(20),0,4 kV pročistač Slunj sa SN priključkom ", nositelj zahvata E.G.S. Elektrograditeljstvo d.o.o., Zagreb

Rješenje

Obavijesti

Obrasci