UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom METIS d.d., Podružnica Ogulin

Poziv

Obrazac

Elaborat

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - Gradnja jstambene građevine na kč.br. 866 u k.o. Oštarije, podnositelja zahtjeva Davora Oskoruša, G.Selo 217, Oštarije

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodoopskrbna mreža naselja Koransko selo", po zahtjevu društva Komunalac d.o.o., iz Slunja

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Gradnja stambene zgrade - obiteljske kuće", po zahtjevu Sabljak Maria, Oštarski Stanovi, Rakovica

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Vodoopskrbni cjevovod za UPOV Grada Slunja"

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Dogradnja vatrogasnog doma", nositelj zahvata DVD Donje Mekušje

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Stambena i gospodarska zgrada" u k.o Oštarije, podnositelja zahtjeva Juričić Matije, Ravnice 307, Oštarije

Rješenje

Lokacijska dozvola - gradnja kabelskog dalekovoda "Drežnik Grad - Sadilovac", nositelj zahvata Općina Rakovica

Javni poziv

Obavijesti

Obrasci