UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Konverzije u gospodarskoj jedinici Rečićki lugovi", na zahtjev Hrvatskih šuma, Podružnica Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci