UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Srednjenaponski priključni kabelski vod 10 (20) kV i STS 10 (20) 0,4 kV "Retencija Drežnica", po zahtjevu Commerce - projekta d.o.o., Zagreb

Rješenje


Obavijesti

Obrasci