UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Građenje građevine gospodarske namjene - turističko i rekreacijske", nositelja zahvata Gordane Mejaški iz D. Rese, Mrežnički Brig 81

Rješenje


Obavijesti

Obrasci