UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - "Rekonstrukcija stambene i pomoćne zgrade", nositelja zahvata Dragana Tropšeka iz Starigrada Paklenice

Rješenje


Obavijesti

Obrasci