UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - zahvata izgradnje TS Papeži sa SN priključkom, nositelja zahvata HEP - ODS d.o.o. Elektra Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci