UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ek. mrežu - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Kolarić - Vratnik, nositelja zahvata Vodovod i odvodnja Vojnić

Rješenje


Obavijesti

Obrasci