UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ek. mrežu - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Bencetići, nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci