UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ek. mrežu - izgradnje priključnih 20 kV vodova Ogulin, nositelj zahvata HEP ODS d.o.o., Karlovac

Rješenje


Obavijesti

Obrasci