UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - prenamjena livade u nasad aronije, nositelja zahvata Ivice Prebega iz Oštarija

Rješenje


Obavijesti

Obrasci