UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole za sustav odvodnje u naselju Belaj, nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac

Poziv


Obavijesti

Obrasci