UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - zahvata izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Blagaj, nositelj zahvata Komunalac d.o.o., Slunj

Rješenje


Obavijesti

Obrasci