UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene za zahvat izgradnje višenamjenskog društvenog objekta - DVD Jarče Polje

Postupak prethodne ocjene za zahvat izgradnje gospodarske zgrade Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Postupak ishođenja okolišne dozvole za postrojenje Viševica Komp d.o.o, PC Mahično

Postupak izdavanja građevinske dozvole za građenje cjevovoda odvodnje u Koranskoj ulici u Slunju

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu "Izgradnja Postrojenja za kompenzaciju jalove energije u EVP" Oštarije

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu "Vuča trupaca konjima" k.o.Sveti Petar - Ogulin

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta E.G.S. Elektrograditeljstvo d.o.o. Zagreb

Poziv

Obavijesti

Obrasci