UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Odluka o provođenju savjetovanja s javnošću u postupku donošenje II Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

Postupak provedbe glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: "Održavanje korita rijeke Dretulje"

Informacija

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole - pogon za preradu proizvoda ribarstva - MEDUZA d.o.o., M. Bogovića 3, Karlovac

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje lokacijske dozvole - JSTS D. Durlinci (Kamanje, D. Durlinci)

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu "Promjena načina korištenja poljoprivrednog zemljišta - livade u voćnjak (lješnjak u ekološkom uzgoju)" u k.o. Draganić

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Prenamjena parcele u voćnjak oraha u ekološkoj proizvodnji" u k.o. Carevo Polje

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine energetskog sustava prijenosa električne energije KVD Bosiljevo - Bosanci

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Rekonstrukcija recepcije i kuhinje s natkrivenom terasom" k.o. Mrežnički Novaki

Obavijesti

Obrasci