UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

IZVJEŠĆE, savjetovanje s javnošću - Ciljane IV. Izmjene i dopune PPKŽ

 

        Temeljem odredbi čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Upravni odjel za prostomo uredenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, u postupku izrade i usvajanja Ciljanih IV. Izmjena i dopuna Prostomog plana Karlovacke županije, daje Izvješce o savjetovanju s javnošću.

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - Ivan Graša, Lović Prekriški 46A, Ozalj

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje sanitarnog kanala u naselju Gornje Mrzlo Polje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje dječjeg igrališta i vježbališta u k.o.Barilović

Rješenje

Lokacijska dozvola za rekonstrukciju ulice Struga u Ogulinu, poziv na uvid u spis predmeta

Javni poziv

Javna rasprava o stručnoj podlozi za izdavanje okolišne dozvole - "Viševica komp" d.o.o.

Obavijesti

Obrasci