UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

II Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije - Izvješće o savjetovanju s javnošću

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata prenamjene dijela travnjaka u oranicu po zahtjevu Dražena Rendulića u k.o. Josipdol

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu "Rekonstrukcija i izgradnja Vodocrpilišta Gaza 1"

Rješenje_Gaza_1.pdf

Javni poziv za uvid u spis lokacijske dozvole TS Dabrova dolina, k.o. Tržić Tounjski, HEP, Elektra Karlovac

Javni_poziv.pdf

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda Izgradnja sanitarnog kanala u naselju Gornje Mrzlo Polje - Duga Resa

Javni poziv na uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava distibucije el. energije , k.o. Svetičko Hrašće

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP

Obavijesti

Obrasci