UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Snimanje filmske vježbe studenta Borisa Vukovića" u špilji Tounjčica u Tounju"

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Održavanje potoka Buhača kod graničnog prijelaza Maljevac" Općina Cetingrad

Nacrt okolišne dozvole za Gradsku toplanu, d.o.o., Karlovac

Izdavanje Rješenja o utvrđivanju građevne čestice po prijedlogu Marije Vrbanek

Poziv

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za građenje TS Bobani, u k.o. Generalski Stol

Poziv

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za građenje TS Erdelj - Brda, u k.o. Erdelj

Obavijesti

Obrasci