UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Građevinska dozvola HŽ Infrastruktura za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava postojenja za kompenzaciju jalove energije u k.o. Oštarije, nositelja zahvata Končar inženjering za energetiku i transport iz Zagreba

 

Građevinska dozvola

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu podizanja trajnog nasada borovnica u eko proizvodnji, nositelja zahvata EKO OAZA j.d.o.o. Jarušica 9 A, Zagreb

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje sanitarnog čvora i spremišta za potrebe gradskog kupališta "Foginovo" u Karlovcu, nositelj zahvata Grad Karlovac

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata - aktivnosti održavanja koncerta u zaštićenom geomorfološkom spomeniku prirode "Vrlovka" u Kamanju

Rješenje

Rješenje

Javni poziv za uvid uspis predmeta Marija Teepe-Beg, Badovinci 4, Ozalj

Javni poziv

Postupak izdavanja građevinske dozvole za spojnu šetnicu - trg u Draganiću

Javni poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Pojatno - Darići, nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

Rješenje

Javni poziv za uvid uspis predmeta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb

Poziv

Obavijesti

Obrasci