UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija električnih grijača skretnica na kolodvoru G. Zvečaj

Poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija električnih grijača skretnica na kolodvoru Generalski Stol

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - podizanje nasada aronije, nositelj zahvata Krznar Dario u k.o.Rečica

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - podizanje trajnog nasada lavande u k.o.Ogulin, nositelja zahvata Krunoslava Brajdića

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekostrukcija raskrižja "Brezje" u Lasinji

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata postavljanja reklamnog panoa u k.o. Drežnik, na području Općine Rakovica, nositelj zahvata Fortis oglašavanje d.o.o., Zagreb, Trg b. Jelačića 1

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija nogostupa na kč.br. 1642 u k.o. Lasinja, nositelj zahvata Općina Lasinja

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata rekonstrukcije nerazvrstanih prometnica na području Općine Kamanje, nositelja zahvata Općine Kamanje

Rješenje

Obavijesti

Obrasci