UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Ciljane IV Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA


CILJANE IV IZMJENE I DOPUNEPROSTORNOG PLANA

KARLOVAČKEŽUPANIJE


PRIJEDLOG PLANA – PONOVNA JAVNA RASPRAVA

Odluka o provođenju savjetovanja s javnošću u postupku donošenja Ciljanih IV Izmjena i dopuna PPKŽ

Odluka

Oglas o upućivanju Prijedloga Ciljanih IV IZmjena i dopuna PPKŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Ciljanih IV Izmjena i dopuna PPKŽ na ponovnu javnu raspravu

Oglas

Odluka o upućivanju Prijedloga Ciljanih IV IZmjena i dopuna PPKŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš Ciljanih IV Izmjena i dopuna PPKŽ na ponovnu javnu raspravu

Tekst Odluke

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za vatrogasni dom u k.o. Vivodina

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - izgradnja "Vodovod Općine Tounj, dionica Kukača - Kamenica", nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o.,Ogulin

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - izgradnje TS 10(20) 0,4 Ribarići sa SN priključkom, nositelja zahvata HEP ODS d.o.o. Elektra Karlovac

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - etno kuća, nositelj zahvata KUD "Vrhovac", Ozalj

Poziv

Obavijesti

Obrasci