UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija ulice V. Nazora u Slunju, investitor Grad Slunj

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - zahvata izgradnje pogona za proizvodnju bioaktivnog ugljena, nositelja zahvata GIM GRAĐENJE d.o.o., Zagreb

Rješenje

Ispravak Rješenja

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - ugradnja el. grijanja skretnica u kolodvoru Kukača, nositelj zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - ugradnja el. grijanja skretnica u kolodvoru Oštarije, nositelj zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - Povezivanje budućeg pogonskog objekta u poslovnoj zoni - sustav tvrtke Plinacro, Zagreb

Rješenje

Obavijesti

Obrasci