UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ek. mrežu - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Bencetići, nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac

Rješenje

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ek. mrežu - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Kolarić - Vratnik, nositelja zahvata Vodovod i odvodnja Vojnić

Rješenje

Građevinska dozvola - ugradnja el. grijanja skretnica na kolodvoru Oštarije, nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola - ugradnja el. grijanja skretnica na kolodvoru Kukača, nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb

Građevinska dozvola

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ek. mrežu - izgradnja skladišta za eurodiesel i biodiesel, nositelja zahvata Tehnopetrol d.o.o., Karlovac

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Rekonstrukcija prometnog sustava cestovnog prometa u k.o.Vrhovac, nositelj zahvata Grad Ozalj

Poziv

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu - zahvata izgradnje TS Papeži sa SN priključkom, nositelja zahvata HEP - ODS d.o.o. Elektra Karlovac

Rješenje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u k.o. Vinski Vrh, nositelj zahvata Općina Netretić

Poziv

Obavijesti

Obrasci