UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Nositelj zahvata EKO PELLET PRODUCTION d.o.o. Zagreb

 

Javni poziv uvida u spise predmeta pet lokacijskih dozvola, investitora HEP - ODS., d.o.o., Zagreb, Elektra Karlovac.

 

Lokacijske dozvole za TS i SN priključke u: k.o. Drežnica, k.o.Tounj i Zdenac, k.o.Jasenak, k.o.Donje Dubrave i k.o.Oštarije, investitora HEP - ODS d.o.o.o, Zagreb, Elektra Karlovac.

Poziv

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za gradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa u k.o. Ozalj

Postupak izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti goospodarenja otpadom Komunalnom društvu Lipa d.o.o. iz Slunja

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje "Zaobilazna cesta naselja Tounj"

Postupak izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom društvu APZ Witting d.o.o., Zagreb

Poziv

Obrazac

Elaborat

 

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ek. mrežu zahvata rekonstrukcije objekta za skupljanje i odlaganje gnojovke na farmi junadi "Šumbar"

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ek. mrežu hitnog izvođenja radova uklanjanja naplavina korita rijeke Dretulje

  • Ponovna obnova 22.01.2016.

Rješenje

Obavijesti

Obrasci