UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

Postupak izdavanja građevinske dozvole za gradnju nogostupa (Trška ulica) k.o.Ozalj

Postupak izdavanja građevinske dozvole (rekonstrukcija) Dječjeg vrtića u k.o.Ozalj

Postupak izdavanja građevinske dozvole za građenje parkirališta i prilazne ceste k.o. Draganić

Javni poziv

Poziv na uvid u spis predmeta izdavaja lokacijske dozvole za građenje cestovnog mosta na rijeci Korani kod naselja Veljun

Poziv

Prethodna ocjena za zahvat "Izgradnja općinskog doma kulture i vatrogastva u Saborskom"

Rješenje

Prethodna ocjena za zahvat izgradnje "Gospodarsko poljoprivredne građevine" u k.o.Jaškovo, nositelja Branka Belaneka iz Ozlja

Rješenje

Izdavanje lokacijske dozvole za TS 0,4 kV Crno Kamanje, u k.o. Radočaji

Poziv

Obavijesti

Obrasci